Zbog pandemije virusa covid 19, postojeći kalendar je suspendovan do daljnjeg.